Αρχικ / Κατασκευ ιστοσελδων

Κατασκευ
Ιστοσελδων
& E-commerce
Κατασκευ και δημιουργα προηγμνων ιστοσελδων & eshop τσο σχεδιαστικ σο και λειτουργικ.
SEO - SEM
Search Engine
Optimization & Marketing
Διαδικασα βελτιστοποησης των κατατξεων του site στις μηχανς αναζτησης.
Email Marketing - Newsletters
Κατασκευ
διαφημιστικν newsletters για το site σας.

Σχεδιασμς, Κατασκευ & Προθηση Ιστοσελδων απ την WeMakeWeb.gr by PcAid

Η δημιουργα μιας ιστοσελδας αποτελε το σημαντικτερο βμα για την παρουσα σας στο ντερνετ. Απαρατητα στοιχεα του ρτιου σχεδιασμο της ιστοσελδας εναι η υψηλ αισθητικ, η λειτουργικτητα και -φυσικ- η φιλικτητ της προς το χρστη. Εξσου σημαντικ προκειμνου να εξασφαλζεται η πλρης και αποτελεσματικ προβολ σας, εναι η βελτιστοποηση της ιστοσελδας (SEO) στε να εμφανζεται στις πρτες θσεις των μηχανν αναζτησης με βση τις λξεις- κλειδι που περιγρφουν τα προντα και τις υπηρεσες σας.

 

Στην Pc Aid χουμε δημιουργσει εξειδικευμνο τμμα Web Design &Development για να ανταποκριθε στις απαιτσεις σας.

Σας παρχουμε ολοκληρωμνες υπηρεσες web development, αναλαμβνοντας το σχεδιασμ, την κατασκευ, την βελτωση και ανακατασκευ καθς και την προθηση και βελτιστοποηση της ιστοσελδας σας (Search Engine Optimization, Search Engine Marketing) με μφαση στις ανγκες σας.

Στχος μας η πλρης και αποτελεσματικ διαδικτυακ παρουσαση σας & η ανδειξη του εταιρικο σας προφλ στε να ξεχωρσετε απ τον ανταγωνισμ και να αξιοποισετε τις δυναττητες του ντερνετ.

Περισστερα...

Αποκτστε τρα δυναμικ σελδα στην τιμ του βασικο πακτου!  

1. Μας στλνετε τα κεμενα και το λογοτυπ σας. 

2. Σχεδιζουμε την ιστοσελδα σας στε να ανταποκρνεται και να αναδεικνει το προφλ της επιχερησς σας.

3. Κατασκευζουμε τo site σας: 

tick 64με ενσωματωμνα τα κεμενα και  τις φωτογραφες σας 

tick 64με ως 8 κατηγορες             

tick 64με 5 διαφορετικος χρωματικος συνδυασμος για να επιλγετε και να ανανενετε την εμφνιση της ιστοσελδας                

tick 64με χρτη                      

tick 64με λξεις-κλειδι για τις μηχανς αναζτησης.       

4. Σας παραδδουμε τους κωδικος διαχερισης για να τροποποιετε εσες εκολα και χωρς κστος τα ρθρα, τις εικνες & την εμφνιση της ιστοσελδας σας.

Ενημερωθετε για λα τα οικονομικ μας πακτα!
 

Αναλαμβνουμε εξολοκλρου το σχεδιασμ της ιστοσελδας σας

Απ το σχεδιασμ της δομς, την ψηφιακ επεξεργασα, τη βελτιστοποηση και καταχρηση των δεδομνων μχρι τον ολοκληρωμνο γραφιστικ σχεδιασμ της εταιρικς σας ταυττητας, την κατοχρωση του domain, την εξασφλιση του πιο αξιπιστου και οικονομικο πακτου φιλοξενας της αγορς & την προθηση της ιστοσελδας σας στις μηχανς αναζτησης.

Δημιουργομε σελδες με βση τις ανγκες σας

Συχν βλπουμε ιστοσελδες με πολπλοκο σχεδιασμ, περιττ και δσχρηστα στοιχεα που αφενς αυξνουν υπρμετρα το κστος κατασκευς και αφετρου "κουρζουν" και κνουν τον επισκπτη να τις προσπερσει. Συζητντας μαζ σας, εξετζουμε το προφλ και την ψηφιακ κνηση της επιχερησς σας αλλ και το προφλ των εν δυνμει πελατν σας και σας προτενουμε την σελδα που θα ανταποκρνεται στις ανγκες και τις δυναττητς σας και θα ενημερνει εκολα, γργορα και αποτελεσματικ τον επισκπτη.

Δε σας επιβαρνουμε με πρσθετες χρεσεις & δεσμεσεις

Σας ενημερνουμε αναλυτικ σε σχση με το τελικ κστος, τον ακριβ χρνο παρδοσης και τα ακριβ χαρακτηριστικ του ργου. Δημιουργομε για εσς εταιρικ email με την κατληξη του δικτυακο σας τπου και χι λλου παρχου και κατ την ολοκλρωση του ργου σας παραδδουμε λους τους κωδικος που εναι απαρατητοι για τη διαχεριση, την καταχρηση και την φιλοξενα του δικτυακο σας τπου καθς και CD με τα ψηφιακ δεδομνα.

Εμαστε συνεχς δπλα σας

Παρχουμε στους πελτες μας τεχνικ υποστριξη και υπηρεσες διαχερισης εξασφαλζοντας την ερυθμη λειτουργα, την επικαιροποηση και το συνεχ εμπλουτισμ των ιστοσελδων που σχεδιζουμε. Η εταιρεα μας χει πολυετ και σταθερ παρουσα στην αγορ και εμαστε διαρκς στη διθεσ σας μσω του τηλεφωνικο μας κντρου που λειτουργε καθημεριν απ τις 9.00 ως τις 16.00.

Τεχνικ υποστριξη - Εξυπηρτηση πελατν

Καθημεριν 9.00 ως 15.00 στο 213 0 416369 (αστικ χρωση εντς ν. Αττικς)
 

Η Εταιρεα | Διαφμιση | Περιοχς Κλυψης | Τρποι πληρωμς | SiteMap | Επικοινωνα  

Copyright © 2013. All Rights Reserved.