Προσφορ ιστοσελδας
 
 

Αρχικ / λλες υπηρεσες

ρευνα αγορς

Η επιλογ του ιδανικο Η/Υ, laptop, netbook αλλ και περιφερειακν συστημτων, μσα απ την πληθρα προντων της σγχρονης αγορς ηλεκτρονικν υπολογιστν εναι μα αρκετ σνθετη διαδικασα.

Το ζητομενο εναι ο νος Η/Υ να καλπτει τις ανγκες του χρστη και επιπλον να ανταποκρνεται στις οικονομικς του δυναττητες. Εξσου σημαντικ εναι η επιλογ του λειτουργικο συστματος καθς και του λογισμικο - των προγραμμτων, δηλαδ- που θα εγκατασταθον στο νο Η/Υ.

Το εξειδικευμνο προσωπικ μας ενημερνεται συνεχς για τα τελευταα προντα της αγορς και σας καθοδηγε στην αγορ του κατλληλου για εσς ηλεκτρονικο υπολογιστ, laptop, netbook αλλ και εκτυπωτ, πολυμηχανματος, scanner, ηχοσυστματος και κθε λλου περιφερειακο συστματος για τον υπολογιστ σας.

Οι Υπηρεσες μας

1. Συζητμε μαζ σας στε να διερευνσουμε τις ανγκες σας, παρουσιζοντς σας τις βασικς κατηγορες Η/Υ ανλογα με τη χρση τους, τα πλεονεκτματα και τα μειονεκτματ τους.

2. Σας παρουσιζουμε εξατομικευμνες προτσεις στις πιο συμφρουσες τιμς της αγορς.

3. Αναλαμβνουμε την παραγγελα απ το κατστημα της επιλογς σας, και κθε συνεννηση με το κατστημα για την παρδοση και την πληρωμ.

4. Αναλαμβνουμε τον λεγχο αρτιτητας του hardware καθς και την εγκατσταση και παραμετροποηση λων των προγραμμτων του νου Η/Υ.

Home Theater PC

Αναλαμβνουμε να μετατρψουμε τον υπολογιστ σας, σε μια τηλεχειριζμενη βιβλιοθκη των πολυμσων σας (φωτογραφιν, βντεο, μουσικς), μσω εγκατστασης ειδικο λογισμικο Media Center και τη σνδεσ του με την τηλεραση και το ηχοσστημα σας, στε να μπορετε να απολαμβνετε, τα βντεο, τις φωτογραφες και τα τραγοδια σας στη μεγλη οθνη του σαλονιο σας.

Ανκτηση δεδομνων

Ποια εναι η διαδικασα ανκτησης δεδομνων;

1. Επικοινωνετε μαζ μας προκειμνου να λβετε την ειδικ φρμα ανκτησης δεδομνων, μαζ με την οποα, μας αποστλλετε με courier το μσο απ το οποο θα ανακτηθον τα δεδομνα.

2. Η αρχικ διγνωση, εναι δωρεν και διαρκε 2-3 ημρες. Οι τεχνικο μας σας αποστλλουν μσω email τον κατλογο των αρχεων που μπορον να ανακτηθον και σας ενημερνουν για το κστος ανκτησης. Εφσον δεν επιθυμετε την ανκτηση, η διαδικασα σταματει και σας επιστρφουμε το μσο μσω courier.
Στην περπτωση αυτ επιβαρνεστε μνο με τα ξοδα αποστολς, χωρς καμα λλη χρωση.

3. Εφσον επιθυμετε την ανκτηση, οι τεχνικο μας προχωρον στη διαδικασα ανκτησης, αντιγρφουν και σας παραδδουν τα ανακτημνα δεδομνα (σε νο σκληρ δσκο, DVD, USB flash). Με την παραλαβ των δεδομνων μας καταβλλετε τη συμφωνημνη αμοιβ.

4. Εγγηση no data no pay.
Στην περπτωση που η ανκτηση για οποιονδποτε λγο δεν εναι δυνατ δεν υπρχει για εσς καμα απολτως χρωση για την λη διαδικασα. Επιβαρνεστε μνο με τα ξοδα αποστολς του μσου μσω courier.

5. Εγγηση εχεμθειας - Προστασας των προσωπικν σας δεδομνων.
Η ανκτηση των δεδομνων γνεται με απλυτη εχεμθεια και ασφλεια. Οι ηλεκτρονικο υπολογιστς που χρησιμοποιονται για την ανκτηση δεν εναι προσβσιμοι σε τρτους μσω διαδικτου και τα ανακτηθντα δεδομνα διαγρφονται απ τα αρχεα μας μεσα με ειδικ λογισμικ στε να μην εναι πλον ανακτσιμα.
 

Επωφεληθετε της Πολιτικς Πολλαπλν Υπηρεσιν σε μα μνο επσκεψη του τεχνικο μας, και εξοικονομστε το 50% της χρωσης για τις πρσθετες υπηρεσες!
 

Η Εταιρεα | Διαφμιση | Περιοχς Κλυψης | Τρποι πληρωμς | SiteMap | Επικοινωνα  

Copyright © 2013. All Rights Reserved.